(25-4-2017) Giá hồ tiêu tại Ấn độ giảm thảm hại

Giá hồ tiêu tại thị trường hàng thực ở Ấn độ hôm qua 24-4 giảm thảm hại. Sau một chuỗi giảm hơn chục ngày, giá tiêu đen xô chỉ còn 56.700 INR/tấn (xin xem đồ thị diễn biến giá hồ tiêu phía trên).

Trong khi đó giá hồ tiêu ơ chế cũng giảm cực mạnh. Hôm qua giá hồ tiêu cấp loại này tại Kochi giảm 1460 INR/tấn để còn 59.000 INR/tấn.

Giá hồ tiêu đen nội địa tại Việt Nam ngày 24-4 cũng giảm chỉ còn quanh mức 95 triệu đồng/tấn. Nhiều nhà xuất khẩu nghĩ rằng với mức giảm mạnh tại Ấn độ, giá tiêu xô nội địa Việt Nam ngày hôm nay có thể giảm tiếp để có thể còn quanh mức 94-94,5 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 25

quang cao