24/6/2019 Nhận định kỹ thuật giá robusta London

thitruongcaphe.net
Hình 2 – Đồ thị diễn biến giá cà phê robusta (nguồn: Barchart.com-tác giả diễn giải)

Lấy diễn biến ngày cuối tuần 21/06 có mức đóng cửa 1.414 với biên độ dao động 1.441-1.411 để nói về kỹ thuật, đồ thị cho thấy rằng từ đáy tuần trước là 1.356, sàn kỳ hạn đã thực hiện một cú đảo hướng (reversal) và lên nằm trên mức tâm lý quan trọng 1.400. Đó là dấu hiệu tốt.

Khu vực 1.356 nay đã hình thành đáy đôi và đó là khu vực hỗ trợ khá cứng cho giai đoạn trước mắt.

Nếu như lúc nào đó sàn robusta mất 1.356, giá sẽ hướng về 1.311 và sau đó 1.267 là khá rõ.

Về hướng lên, dù bị chỉnh xuống vào ngày 21/06 để đóng cửa 1.414 (-5 Usd trong ngày), tình hình vẫn còn khả quan. Kỳ vọng cho tuần này của sàn London ở các điểm cao 1.429 (MA 20), rồi 1.468 (đỉnh cũ) và 1.477 (MA 100).

Ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 07/19 được quy định vào ngày 25/06/19, tất cả các hợp đồng treo mua hàng thực lẫn hàng giấy đều phải tất toán. Áp lực chốt bán ít nhiều vào hai ngày đầu tuần vẫn còn.

Nhưng nếu như hiệu ứng tin đồn Fed giảm lãi suất vẫn tiếp tục, giá các sàn phái sinh hàng hoá thương phẩm nói chung có điều kiện tăng, và cà phê cách riêng. Cộng với đà của cú đảo hướng, giá kỳ hạn London tuần này dễ đi theo hướng lên hơn bị kéo xuống.

Hits: 339