23/5/2024 Soi giá cà phê và trà trong chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI)

Sản phẩm cà phê ngon của Soul Specialty Coffee (SSC) - Ảnh: SSC cung cấp

Người Mỹ uống nhiều cà phê hơn bất kỳ loại đồ uống nào khác, kể cả nước! Cho dù bạn uống nóng hoặc đen hay đá hay ngọt. Chúng ta hay bàn chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI), vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến bức tranh lạm phát chung nhưng rất ít khi bàn riêng thức uống, đặc biệt cà phê và trà. Nay hãy xem cơ quan nghiên cứu phơi bày cho chúng ta thấy giá gần đây và lịch sử của mặt hàng nông nghiệp đầy kích thích và linh hoạt này.

Chỉ số giá tiêu dùng cho cả cà phê và cà phê hòa tan đạt mức cao nhất gần đây vào tháng 2/2023, trong khi giá cà phê rang đạt đỉnh 1 tháng sau đó vào tháng 3/2023. Giá các loại đồ uống khác bao gồm trà gần đây đã đạt đỉnh vào tháng 2/2024. Vào tháng 4/2024, giá cà phê cao hơn 26,5% so với tháng 4/2010 do giá cà phê rang tăng 29,4% và giá cà phê hòa tan tăng 8,9%. Giá các loại đồ uống khác bao gồm trà cao hơn 27,2% trong cùng kỳ.

Xem xét gần đây hơn, mức thay đổi phần trăm trong 12 tháng của giá cà phê và các loại đồ uống khác bao gồm trà đã giảm trong năm qua. Giá cà phê vào tháng 4/2024 thấp hơn 2,0% so với 1 năm trước đó sau khi tăng 6,6% tính đến tháng 4/2023. Cà phê rang và cà phê hòa tan cũng có xu hướng tương tự, khi giá giảm lần lượt 1,9% và 1,8% trong cùng kỳ xem xét và tăng hơn 6,0% so với cùng kỳ một năm trước đó. Giá các loại đồ uống khác bao gồm trà cũng giảm, với ba tháng giảm liên tiếp so với cùng kỳ năm trước từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024.

Phạm Kỳ Anh, theo TED: The Economics Daily

Hits: 149