(22-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm. (Lưu ý giá nội địa nêu trên chỉ là ức đoán dựa trên giá đóng cửa sàn kỳ hạn hôm trước. Thị trường hàng thực điều chỉnh trong ngày tùy theo lượng hàng bán ra và cách thanh toán)

 

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN

GIÁ VND

LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 22/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46.8 47.2 -0.4
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.3 47.8 -0.5
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -80 -80 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 5000 5000 0
Hồ tiêu triệu/tấn 105 110 -5
Ca cao triệu/tấn 37 37 0
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 41 40 1
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 111.71 112.5 -0.79
BRLUSD 1 USD 3.09 3.07 0.02
INDUSD 1 USD 65.51 65.488 0.022
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2171 2196 -25
Arabica New York cts/lb 144.75 145.25 -0.5
Cacao New York USD/tấn 2154 2116 38
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 62333 62220 113
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 275 277.9 -2.9
Dầu thô WTI USD/thùng 48.15 48.19 -0.04
Vàng New York USD/oz 1244.5 1237.5 7
Chỉ số USD USD/tấn 99.61 100.12 -0.51
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 22/3 giảm nhẹ

Hits: 699