22/12/2018 Vị thế kinh doanh của đầu cơ (chính thức)

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 18-12-2018, quyết toán sơ bộ vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York (con số chính thức) tăng vị thế dư bán lên 60.900 từ 55.103 lô. Kỷ lục lượng dư bán trên sàn NY là 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London (con số chính thức) cũng tăng mạnh dư bán từ 10.248 lô lên 21.055 lô, tăng 10.807 lô.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 107

quang cao