(21-6-2018) Đóng cửa giá cà phê tăng, một khích lệ!

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London            

1706+10 (1716-1695)                         1695+10 (1707-1687)

New York:                 

113.65-0.45 (114.80-113.35)           116.65+0.25 (117.17-116.10)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 39.78 cts/lb (+)  – USDX 95.12 (+)    – BRLUSD 3.77 (-)

New York ngắt chuỗi 5 ngày giá giảm để dương nhẹ khi đóng cửa.

Giá kỳ hạn arabica phiên hôm qua quay lên mức 116-117 tránh được mức thấp nhất tính từ 2 năm nay ngày 19-6 là 114.95 và chấm dứt chuỗi 5 ngày liên tiếp mất giá. Đó là điều đáng ghi nhận.

London tháng 9-2018 thử nhiều lần trong ngày mức 1699, vượt qua khỏi để chạm 1707 nhưng sau đó không trụ được mức ấy mà đóng cửa 1695.

Dao động giá trong phiên trên cả hai sàn không đáng kể.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tình hình kinh doanh cà phê thế giới niên vụ 2018/19 cho rằng sản lượng cà phê thế giới ước tăng 11,40 triệu bao so với 2017/18. Lý do tăng được cho là sản lượng 2 nước Việt Nam và Indonesia tăng, cụ thể VN +5% và Indonesia +2%. Nhưng tăng mạnh vẫn là Brazil do vào chu kỳ năm được với mức +9,30 triệu bao với tổng sản lượng Brazil đạt 60,2 triệu bao.

Phạm Kỳ Anh

Hits: 374

quang cao