No Picture
blog

Trump với đồng USD

Lời hứa khi tranh cử tổng thống của Donald Trump là sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh hàng hoá “Made In USA” (chế tạo tại Mỹ). Chính vì vậy khi Trump than đồng USD “mạnh […]