Trump với đồng USD

Lời hứa khi tranh cử tổng thống của Donald Trump là sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh hàng hoá “Made In USA” (chế tạo tại Mỹ). Chính vì vậy khi Trump than đồng USD “mạnh…

Cờ cầm trong tay, trùm Trump phất có dễ?

Như thực hiện một lời cam kết trong đợt ứng cử, tổng thống Donald Trump đã ký một loạt văn kiện quan trọng làm thiên hạ bất ngờ nhưng không mấy ngạc nhiên. Trump thắng…