An toàn hàng không từ phía hành khách

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ tai nạn máy bay to nhỏ, của cả quân đội lẫn tư nhân…đã làm lắm người đi lại bằng đường hàng không ái ngại. Qua các tai nạn…