(20-10-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê El Salvador

Trong niên vụ 2016/17 El Salvador xuất khẩu được 511.724 bao cà phê arabica chủ yếu chế biến ướt, tăng 5,82% so với cùng kỳ (+28.144 bao).

Tuy là nước sản xuất cà phê nhỏ, nhưng trong khối chung Trung Mỹ và Mexico, đã góp phần làm tăng sản lượng arabica và lượng arabica đạt chuẩn New York. Honduras là nước dẫn đầu về tăng tốc sản lượng và xuất khẩu arabica của khối nước này.

QUAN DI SƠN

Hits: 17

quang cao