(20-10-2017) Thị trường cà phê: La Nina

Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ dự báo sẽ có hiện tượng La Nina với khả năng xả ra 55%. La Nina nghịch với El Nino. La Nina đem mưa về vùng trồng cà phê Đông nam Á nhưng khô hạn tại Brazil, Colombia.

Tuy nhiên, cho đến nay, tình hình ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu này chua rõ nét.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 46