(19-10-2017) Thị trường cà phê: Số liệu tồn kho cà phê đạt chuẩn

thị trường cà phê

Tồn kho đạt chuẩn arabica của sàn New York đến 18-10-2017 đạt 1.858.390 bao (60 kg x bao).

Lượng tồn kho này được đóng góp chủ yếu từ cà phê chế biến ướt của khối nước sản xuất Mexico và Trung Mỹ và hầu hết là của Honduras (58,62%) tiếp theo là Peru (12,94% và Colombia 12,18%. Nhóm nước từ châu Phi như Burundi, Rwanda, Tanzania và Uganda 10,3%, các nước khác như Brazil 3,67%, Ấn độ 1,89% và Papua New Guinea 0,4%. Tuy là hàng của sàn New York, nhưng đến 74,96% của tồn kho đạt chu6a3n này nằm tại các kho cản châu Âu (74,96%).

Tồn kho đạt chuẩn robusta của sàn London đến 16-10 đạt 2.243.333 bao.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 24

quang cao