(18-4-2017) Giá tiêu ngày đầu tuần giảm tại Ấn độ

Sau một chuỗi giảm đến cuối tuần trước, ngày giao dịch đầu tuần hôm qua hồ tiêu tiếp tục mất giá tại Ấn độ.

Trên thị trường hàng thực Kochi, nếu như giá hồ tiêu xô ngày 12 và 13-4 là 58.300 INR/tấn thì ngày 17-4 xuống còn 58.100 INR/tấn. Giá tiêu sơ chế cũng giảm 200 INR còn 61.000 INR/tấn.

Giá tiêu đen tại nhiều nơi ở Tây nguyên và Đông Nam bộ hôm qua 102-102,5 triệu đồng/tấn thì sang nay quanh mức 101,5 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 59

quang cao