(18-4-2017) [Cập nhật]Các quỹ đầu tư vẫn tăng lượng dư mua hàng giấy trên sàn robusta

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 11-4-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng vị thế dư mua thêm 1307 lô để đạt 4009 lô. Ở mức này, khả năng tăng mua của đầu cơ còn rộng cửa.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London cho biết tính đến 11-4, con số dư mua tuần trước được nhồi lên thêm để đưa lượng dư mua sàn này lên 49043+1817 lô so với ngày 4-4 là 47.226 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 77