16/4/2019 Bình luận kỹ thuật cho cả tuần đến 19/4/2019

Dự báo tuần từ 15-19/04/2019: Kỹ thuật chưa cho phép sàn London cất đầu?

Hình 2 – Đồ thị diễn biến giá cà phê robusta (nguồn: Barchart.com)

Khi mất đáy 1.395 lập cách nay 2 tuần, giá kỳ hạn cà phê robusta London  đã rớt nhanh xuống để lập đáy mới tại 1.366 để đóng cửa 1.387.

Như vậy, về kỹ thuật, xu hướng còn tiêu cực. Đường về 1.310-1.307 rất thoáng (xem hình 2) nếu như London không dừng được ở mức 1.339. Còn nhìn theo hướng tăng, bao lâu mức tâm lý quan trọng 1.400 chưa lấy lại được, thì đường lên 1.480 và 1.504 còn xa vời.

Dù bức tranh kỹ thuật xấu, thị trường vẫn còn một số dấu hiệu có thể tạo hy vọng cho hướng tăng trong tuần này. Lượng hợp đồng mở tháng 05/19 của London hiện nay xuống nhanh, chỉ còn 26.862 lô tính trước khi mở cửa ngày giao dịch cuối tuần. Nếu so với ngày 04/04 chẳng hạn, bấy giờ còn đến 45.953 lô, có nghĩa là sức ép bán thanh lý đang giảm dần. Giá cơ sở tháng 05/19 đến nay đang về vùng ‘’bán quá mức’’ khi chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) về dưới 30 điểm. Trên đồ thị đang ghi nhận 26.96 (xem hình 2).

Vấn đề còn lại của giá robusta cơ sở tháng 05/19 là áp lực chốt giá hàng cà phê đã giao còn lớn đến bao nhiêu vì lượng này càng to, giá càng phải giảm do chốt bán.

Từ nay đến ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 05/19, thực tế chỉ còn 6 ngày giao dịch trên sàn robusta vì London sẽ có hai ngày nghỉ 19 và 22/04 , ngày 25/04 cũng không được tính vì các nhà môi giới thường khoá sổ trước một ngày tức đến hết ngày 24/04.

Hits: 304

quang cao