(16-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 16-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 15-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2180+11 (2183-2164)

07/17    2198+12 (2200-2183)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    140.90-0.35  (142.20-140.40)

07/17    143.20-0.40  (144.45-142.70)

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 16-3 từ không đổi đến tăng nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính-tích cực và New York tiêu cực-trung tính.

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 15-3-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 16-3-2017 như sau:

Hôm qua, thoạt đầu London lừng khừng, chỉ bùng dậy cuối phiên. Nhìn nhanh, thấy tích cực, nhìn kỹ bức tranh hơi mất định hướng. Nói cho rốt ráo, để có định hướng rõ, London cần cho thấy lượng bán ra thật mạnh để có đóng cửa vượt 2228 theo hướng tăng, giảm mạnh theo xuống 2093 theo hướng giảm. Hôm qua, London đóng cửa đùng đùng lên, thích tăng chăng?

Còn New York chỉ thực sự chắc và mạnh thì phải vượt qua 148.80 (bình quân động 200 ngày) nhưng tuyệt đối chớ phạm vào 139.65 khi đóng cửa.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ , một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 275