(15-8-2018) Giá cà phê tiếp tục yếu, tháng 9 London muốn vắt sao?

Diễn biến hôm trước

London

1669+2 (1678-1665)     1620-4 (1631-1619)

New York:                  

105.05-1.20 (106.95-105.05)             108.50-0.80 (110.25-108.50)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 29.35 cts/lb (–)  – USDX 96.72 (=)    – BRLUSD 3.86 (+)

Tháng 9/18 cố gắng lên 1678 và vắt giá trong khi tháng 11/18 yếu. Nhưng London bị kéo xuống do NY yếu và chốt giá bán từ VN.

Đáng tiếc cho London. Lẽ ra cơ hội nắm trong tay khi chạm 1678 cơ sở tháng 9/18 nhưng…New York tự nhiên bẽ cò rẽ sang mua bán giá cách biệt, NY bán tháng 9 để mua các tháng sau nên làm nặng nề tình hình thêm dù lượng dư bán đến nay trên sàn này quá lớn.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 243