(15-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa và kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 15/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 46.7 46.6 0.1
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 47.3 47.2 0.1
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -90 -90 0
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 4500 4500 0
Hồ tiêu triệu/tấn 100 95 5
Ca cao triệu/tấn 36.5 36 0.5
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 48 48 0
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 114.73 114.7 0.03
BRLUSD 1 USD 3.16 3.15 0.01
INDUSD 1 USD 66.69 66.69 0
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2169 2164 5
Arabica New York cts/lb 141.25 142.35 -1.1
Cacao New York USD/tấn 2058 2050 8
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 63418 63370 48
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 277.4 279.5 -2.1
Dầu thô WTI USD/thùng 47.9 48.34 -0.44
Vàng New York USD/oz 1199 1203 -4
Chỉ số USD USD/tấn 101.64 101.28 0.36
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 15/3 giảm nhẹ

Hits: 77