(13-8-2018) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán NY tăng kỷ lục mới

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 7-8-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York TĂNG MẠNH lượng dư bán thêm 8.424 lô đạt kỷ lục 97.098 lô từ 88.624 lô tuần trước đó. Như vậy, NY lại phá kỷ lục dư bán cũ lập cách nay 2 tuần là 89.014 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm chỉ 264 lô dư bán xuống còn 33.705 lô so với tuần trước đó là 33.969 lô.

Lượng dư bán trên sàn NY quá lớn, thị trường trong vùng bán quá mức, có thể có lợi cho phía bên mua.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 173