(13-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá robusta cho tuần này

Tuy không còn áp lực chốt giá bán các hợp đồng giao hàng thực (forward contracts) của tháng 11/17, giá kỳ hạn trên sàn robusta chưa ngừng giảm. Thêm một tuần nữa, sàn London từ chối sự hỗ trợ của sàn New York dù rất nhiều khi trong những diễn biến bình thường, London vẫn nương theo sàn arabica.

Thật vậy, đồ thị tại Hình trên cho thấy rõ rằng trong 12 ngày giao dịch gần nhất, sàn London chỉ có 2 ngày có giá tăng. Đợt giảm bắt đầu từ ngày 26-30/10 được cho là do áp lực chốt bán hàng thực cơ sở tháng 11/17. Những tưởng sức ép ấy chóng qua. Nhưng không! Sau ngày 02/11, là phiên giao dịch có giá hồi phục mạnh, sàn London tiếp tục giảm sâu với 5 trong 6 ngày có giá giảm.

Khi chạm mức thấp 1800 rồi 1799, giá hai ngày cuối tuần trước vươn lên lại. Thị trường đang lo rằng nếu như một lúc nào đó sàn London quay về đóng cửa dưới các mức này, đó là dấu hiệu cho một đợt xuống sâu hơn 1770/1750 hay thậm chí 1720.

Cơ hội phục hồi cho sàn này chỉ khi giá tăng mạnh vượt và đóng cửa trên mức 1871 Usd/tấn là đỉnh giao dịch gần nhất (xem hình trên).

So sánh giữa tăng và giảm, đường tăng xem ra khó nhọc hơn vì sàn đã lìa xa các đường bình quân động quan trọng. Cuối tuần trước, giá robusta London chốt tại 1816 Usd/tấn được cho là tiêu cực.

Hits: 40