(12-2-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê robusta cho tuần này

 

Hình 2

Đóng cửa cơ sở giao dịch tháng giao ngày 03/18 của sàn London chốt tại 1793 Usd/tấn sau khi chạm đáy trong tuần là 1764.

Có rất nhiều cố gắng để giá London lên khu vực 1814 là đỉnh trước đây, nhưng sức rướn cũng chỉ chạm 1812 do sức mua của các nhà đầu cơ tài chính khá rời rạc và lực bán từ các nước sản xuất vẫn còn mạnh khi giá lên mức cao trên 1800.

Tuần này, nếu không dứt điểm thoát khỏi 1815 để vượt lên 1820/1830 kiếm đường tăng tiếp, London có nguy cơ giảm lại để nuôi thêm xung lực. Tuy nhiên, cũng rất khó để London xuống sâu mức 1700/1710.

Hits: 36