(13-2-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 6-2-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng thêm 2.365 lô để lên 56.600 lô, kỷ lục dư bán của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 4,662 lô xuống còn 13.016 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 9

quang cao