(12-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 11-10-2017:

London:             

1975-32 (2007-1958)                              1947-34 (1980-1932)

New York:                  

126.80-4.20 (129.85-126.55)                 130.55-4.15 (133.55-130.30)

Không lẽ chút mưa tại Brazil lạm cả 2 sàn cà phê sập như thế? Khuynh hướng bán ra là hướng chủa đạo của hai sàn.

NEW YORK

Bán xuất khẩu arabica Brazil chưa nhiều, đó chính là áp lực được dự báo sẽ xảy ra ở cuối năm khi đồng nội tệ BRL giảm, đồng USD tăng lãi suất, Việt Nam ra hàng chính vụ 17/18. Về kỹ thuật, sàn này trở nên rất yếu. Xuống không ai mua nên khả năng đường xuống còn, dám muốn thử mức thấp 124.30 (12-18) và kh6ng khéo 119.10 xảy ra trong tháng 6-17.

LONDON

London cũng rất tệ. Khả năng tháng 1-2018 về 1920/1913 trong tầm ngắm. Hy vọng cấu trúc vắt giá (44$) sẽ không đây London xuống sâu nhiều.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 83