(11-6-2018) Giá robusta London chọn hướng nào?

Đóng cửa giá kỳ hạn robusta chốt tại 1721 Usd/tấn. Mức cao nhất 1762 của ngày 01/06 cũng là đỉnh của tuần qua. Nhưng nay đang xa dần, kể cả các mức khu vực 1740/1750, là nơi trước đây giá robusta London bị “nhốt” để chọn hướng.

thitruongcaphe.net

Giá sàn kỳ hạn robusta tuần qua chọn hướng giảm. Đứng tại vị trí 1721 (tháng 07/18) về kỹ thuật mà nói giá sàn này đang còn tiêu cực vì mức 1721 nằm dưới tất cả các đường bình quân động (BQĐ) của 5/20/50/100 và đương nhiên 200 ngày tương ứng với các điểm 1739/1750/1759/1769 và 1829.

Từ đây để kỳ vọng lên 1829, còn hơn 100 Usd nữa, có qua được nút này mới nói tới chuyện tăng lên 1900.

Cũng xuất phát ở điểm này để về 1671 chỉ 50 Usd. Bằng nửa đường của hướng tăng. Đang nằm trong vùng dễ bị lực hấp dẫn phía dưới kéo xuống, giá London có thể có thêm một tuần khó khăn nữa. Miễn là đừng đóng cửa dưới 1671 vì mất mức ấy, con đường xuống khá thênh thang.

Kỹ thuật là như thế, thực tế hiện nay có nhiều yếu tố như tiền tệ và luồng vốn chưa ủng hộ giá tăng. Chỉ còn một chút mảy may thời tiết Brazil mới e tạo lực xoay chiều. Nhưng tuần tới chưa mấy ai tin thời tiết sẽ giúp giá cà phê.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

Nhận định giá cà phê thế giới từ 04-09/06/2018

Hits: 213

quang cao