(11-12-2017) Thị trường cà phê: Một tuần biến động

Giá đóng cửa của hai sàn kỳ hạn cà phê robusta và arabica cuối tuần trước kết thúc vào ngày 08/12 đều giảm so với bảy ngày trước đó.

Giá kỳ hạn robusta London, nơi các nhà kinh doanh cà phê robusta Việt Nam thường sử dụng làm tham chiếu ở mức 1750 Usd/tấn, giảm 3 Usd. Tuy nhiên, đó là một tuần có giá dao động khá mạnh, ngày tăng ngày giảm thất thường và đang trong khu vực thấp nhất tính từ đầu năm 2017 đến nay (xem hình 1).

Trên sàn kỳ hạn arabica New York, giá đóng cửa chốt mức 122.60 cts/lb, giảm 6.95 cts/lb tương đương với 153 Usd/tấn so với tuần trước đó kết thúc ngày 01/12.

Như vậy, giá hai sàn đều giảm nhưng sàn arabica New York giảm mạnh hơn và đã kéo giá cách biệt (arbitrage) giữa hai sàn arabica New York với robusta London co lại mức 42.12 cts/lb tức 928 Usd/tấn. Đấy là mức khá thấp để các nhà rang xay thích mua cà phê arabica hơn robusta. Mức giá cách biệt để có thể tạo hấp dẫn cho người mua thường ở quanh mức 1400-1450 Usd/tấn.

Trên thị trường cà phê, các nhà kinh doanh thường sử dụng giá cách biệt như một chỉ báo nhu cầu hàng hóa. Cách biệt giữa hai sàn càng giãn xa, người mua sẽ đến với robusta, ngược lại, nếu co ngắn lại, arabica hấp dẫn hơn.

Giá cách biệt giữa hai sàn ngày 01/12 là 47.17 cts/lb. Như vậy sau một tuần chỉ số này giảm 5.05 cts/lb tương đương với 111 Usd/tấn. Qua hai con số giá cách biệt như đã nói là 47.17 và 42.12, có thể nói rằng nếu người mua ra thị trường, họ sẽ thích mua arabica hơn robusta khi giá cách biệt là 47.17 cts/lb.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 42