10/8/2020 Thị trường cà phê trong nước: Từ ổn định đến cao dần.

Cà phê hái chọn 2020, Lạc Dương. Ảnh: Nguyễn Quang Bình

Tuy giá cà phê loại 2, tối đa 5% đen vỡ đầu tuần này và đầu tuần trước ngang nhau nhưng nhờ những bước nhảy đột biến, có lúc giá nội địa lên trên 33 triệu đồng/tấn.

Cấu trúc vắt giá tháng 09 so với tháng 11/2020 đang tạo thuận lợi cho giá trả “tiền tươi” (outright) hơn giá tính trên chênh lệch (differentials).

Đà tăng còn. Giá cà phê nội địa tuần này có thể dễ dàng viếng lại mức 33 triệu đồng/tấn hay cao hơn. Nhưng nếu London có xuống sâu, thị trường trong nước rất khó mất mốc 32 triệu.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 7

quang cao