(10-7-2017) Bình luận nhanh trước giờ thị trường cà phê mở cửa

Đóng cửa cuối tuần robusta London chốt 2111-39 và arabica New York chốt 128.90-0.20.

New York không trụ được trên mức bình quan động 50 ngày là điều đáng tiếc. Dĩ nhiên cơ hội tăng còn nhưng chỉ vượt khỏi 131.30 New York bấy giờ mới được gọi là khẳng định hướng tăng.

London giảm giá trong 2 ngày gần nhất, đặc biệt có lúc về dưới 2100 để đóng cửa mức 2111. Có thể nói đó là cảnh báo đảo chiều vì không thoát qua được 2177. Nhìn vào đồ thị, những khu vực được lưu ý bằng dấu “!!” làm người viết không dám “mạnh miệng” báo giá trước mắt tăng tốt vì kinh nghiệm những lần quay đầu giảm gần đây đều có lịch sử tương tự (xem biểu đồ).

Nếu như mất mốc 2103, là mức chỉnh 50% Fibo và cũng là điển chạm bình quân động 200 ngày, London sẽ bị “xử lý” như các đợt đảo chiều đi xuống trước đây như biểu đồ chứng minh phía trên.

Chỉ có một hướng tích cực là cấu trúc vắt giá hiện nay trên sàn. Nhưng…điều kiện của nó phải là một sàn New York thật mạnh.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 44