Thị trường cà phê: Bình luận nhanh trước giờ mở cửa

(30-06-2017) Dù đóng cửa giá arabica tăng nhưng mất đỉnh 127.90 để chỉ tăng 1.95 cts/lb khi đóng cửa. Biểu đồ kỹ thuật chưa chắc. Muốn bền, phải vượt mức 130.60 cts/lb (muốn biết tại sao, xin nghe tại đây).

Ngược lại, giá robusta trên sàn London đóng cửa chốt 2132 chỉ 2$ dưới đỉnh 2134, rất tích cực nhờ cấu trúc vắt giá. Tuy mở cửa chiều hôm nay dự kiến giảm mươi USD, vẫn thấy London mạnh. Vượt 2149 khi đóng cửa, ta sẽ thấy rõ sức mạnh của sàn này.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 34