Tin cà phê

Giá cà phê còn rất bấp bênh

“Trong tay người mua còn quá nhiều hàng, giá cà phê thế giới khó có cơ hội tăng mạnh ít ra đến cuối tháng 4-2017 nếu không có những bất ngờ do các yếu tố thời tiết hay tiền tệ,” […]