Tin cà phê

20/4/2020 Thời tiết năm 2020 sẽ khắc nghiệt hơn.

Năm 2020 bão sẽ nhiều hơn năm 2019 và xấp xỉ trung bình nhiều năm. Có khả năng xuất hiện khoảng 11 – 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó có 5 – 6 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, […]