No Picture
Phân tích dự báo cà phê

(12-3-2018) Điểm giá cà phê tuần qua

Vượt 38 triệu, có vẻ lực bán sau Tết Mậu Tuất xuất hiện mạnh nhất ở giai đoạn tuần trước, đã góp phần làm dịu giá kỳ hạn để rồi giá cà phê xuất khẩu giao tại TP. HCM còn 37,9 triệu mỗi tấn đầu tuần này.  […]