No Picture
blog

Kinh tế chia sẻ – nền kinh tế tương lai?

Giữa cuộc sống đua tranh giành giật, đặc biệt khi nền kinh tế của cả thế giới cứ chạy lòng vòng từ khủng hoảng này đến suy thoái khác chưa tìm ra lối thoát, đột nhiên một quan hệ kinh tế mới lộ dạng, nền ”kinh tế chia sẻ”. […]