ĐÂY! MỘT CÁCH THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA ĐẦU CƠ

Dưới đây là các bài trả lời cho bạn đọc trên Thời Báo kinh tế Sài Gòn Online ngày 02 và 03/07/2011 của tác giả Phạm Kỳ Anh. Xét thấy hay hay, đưa nó lên cho bạn bè đọc chơi. Đọc xong, xin đừng nói cà phê đắng hơn nhé …