No Picture
Bài học kinh doanh

4/11/2019 Cảm nhận thị trường: Làm sao giữ vững đà tăng giá trên thị trường cà phê?

‘Cảm nhận thị trường‘ là loạt bài không thường xuyên của trang THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ. Những bài này có mục đích giúp bạn có cái nhìn trước với tình hình thị trường. Chúng không chỉ […]

No Picture
blog

ĐÂY! MỘT CÁCH THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA ĐẦU CƠ

Dưới đây là các bài trả lời cho bạn đọc trên Thời Báo kinh tế Sài Gòn Online ngày 02 và 03/07/2011 của tác giả Phạm Kỳ Anh. Xét thấy hay hay, đưa nó lên cho bạn bè đọc chơi. Đọc xong, xin đừng nói cà phê đắng hơn nhé … […]