No Picture
Tin cà phê

8/11/2019 Thị trường cà phê: Giá tăng…rồi tăng cao nữa!

Hôm nay, ngày khóa sổ thị trường quyền chọn NY. Có nên nghi ngờ rằng giá NY được đẩy lên một phần để tất toán các hợp đồng quyền chọn. Một khi hoàn thành, giá NY sẽ dịu lại. Bài và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]

No Picture
Phân tích dự báo tài chính ngân hàng

6/8/2019 Chịu không thấu với giá cà phê!

Tình hình thị trường hàng hóa và cà phê chuyển biến rất phức tạp và cực kỳ rủi ro, hãy giữ lấy mình! Bài NGUYỄN QUANG BÌNH. Ảnh: ‘Giá đóng cửa một số sàn chứng khoán quốc tế (Internet) […]