blog

11/10/2019 Fed còn hạ lãi suất cơ bản đồng USD trong 2019-2020?

Fed nói gì trong biên bản ghi nhớ? Bài này có mục đích giúp bạn có cái nhìn trước với tình hình thị trường. Chúng không chỉ dành cho người kinh doanh cà phê mà còn các sàn hàng hóa phái sinh khác’. NGUYỄN QUANG BÌNH […]