Tin cà phê

16/10/2019 Thị trường cà phê: Giao dịch kỳ hạn cứ đi lòng vòng rồi…rớt.

ếu tố cung-cầu chưa có gì mới. Giá London rớt mạnh hơn do giá cách biệt còn thấp có lợi  cho New York. Đưa giá London xuống thấp, có lẽ sàn đang dẫn dụ giới đầu tư hàng giấy nhỏ lẻ mua vào vì tưởng giá rẻ. Bài NGUYỄN QUANG BÌNH. Ảnh: Internet […]