Cảm nhận thị trường

14/10/2019 Bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới đầu tuần

Bức tranh kinh tế vĩ mô giảm bớt nghi ngờ cho tuần này. Các thông tin nhận được đều ủng hộ giá cổ phiếu và hàng hóa nó chung. Nhưng cần đặt lên bàn cân để so với các yếu tố kỹ thuật cho giá cà phê phái sinh. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH […]