Thời tiết vùng cà phê Brazil: Lượng mưa giảm

(26-6-2017) Lượng mưa tại Minas Gerais, vùng trọng điểm arabica của Brazil, được báo là dưới mức trung bình vào dịp cuối tuần qua. Thứ tư tuần trước 21-6 có mưa lớn nhưng lại xảy…