Sàn arabica New York nghỉ lễ Tạ Ơn

Ngày thứ năm 22/11/18, sàn New York nghỉ lễ Tạ Ơn, sàn London hoạt động bình thường.

Ngày thứ sáu 23/11/18, hai sàn hoạt động bình thường.

Chúc các bạn một ngày lễ Tạ Ơn an lành hạnh phúc.

thitruongcaphe.net

Hits: 119