(1-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 1-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 28-2-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

03/17    2103+37 (2105-2061)

05/17    2143+43 (2146-2095)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    142.60+1.50 (143.10-140.40)

 

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 1-3 giảm nhẹ.

Khuynh hướng: London tích cực nhưng New York  tiêu cực.

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 28-2-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 1-3-2017 như sau:

Dù New York đóng cửa tăng, về kỹ thuật giá vẫn tiêu cực, mục tiêu chỉnh xuống khu vực 135 chưa thay đổi nếu như không có giá đóng cửa tại mức 144.20, chắc hơn nữa phải trên mức 148, là mức bình quân động 200 ngày mới xóa tan đám mây tiêu cực trên sàn New York.

Ngược lại trên London, đóng cửa phiên hôm qua đưa ra viễn cảnh rất tích cực. Cách đi lên của giá London hùng hổ như không có gì ngăn cản. Nhưng phải có đóng cửa mức 2194 mới mở ra triển vọng lấy lại mức cao 2279.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 96