LỊCH NGHỈ LỄ NOEL VÀ TẾT TÂY 2018 CỦA 2 SÀN KỲ HẠN CÀ PHÊ

Ngày Lễ nghỉ London New York Mở từ/đến
25-12 Noel Nghỉ Nghỉ
Noel Nghỉ Nghỉ
26-12 Boxing Nghỉ Nghỉ nửa ngày Mở 20g
29-12 Đóng cửa sớm Đóng 19g23
1-1-18 Tết Nghỉ Nghỉ

Hits: 34

quang cao