(3-3-2017) Bảng tham khảo giá nội địa & kỳ hạn hàng hoá hôm nay

Xin nhấp chuột vào đề mục trên để tham khảo (có cập nhật thường xuyên trong ngày)  giá nội địa các loại nông sàn hàng hoá gồm cà phê, ca cao, hồ tiêu, đào lộn hột và giá đóng cửa kỳ hạn nhiều mặt hàng đáng quan tâm.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA & KỲ HẠN
GIÁ VND
LOẠI HÀNG ĐƠN VỊ TÍNH HÔM NAY HÔM QUA
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 3/3/2017 +/-
Cà phê nguyên liệu triệu/tấn 47.5 46.5 1
Cà phê loại 2 – 5% triệu/tấn 48.2 47.2 1
Cà phê XK loại 2-5% USD/tấn -90 -80 -10
Hồ tiêu đen USD/tấn FOB 6400 6400 0
Hồ tiêu triệu/tấn 111 111 0
Ca cao triệu/tấn 36.5 36 0.5
Đào lộn hột tươi triệu/tấn 31 32 -1
TỶ GIÁ VỚI USD (CẬP NHẬT)
JPYUSD 1 USD 114.24 113.7 0.54
INDUSD 1 USD 66.748 66.695 0.053
VNDUSD 1 USD 22810 22810 0
GIÁ ĐÓNG CỬA KỲ HẠN (CẬP NHẬT)
Robusta London USD/tấn 2215 2149 66
Arabica New York cts/lb 144.35 144.8 -0.45
Cacao New York USD/tấn 1928 1897 31
Tiêu đen Kochi (Ấn độ) Rupees/tấn 63000 63181.8 -181.8
Cao su Tokyo (Nhật bản) JPY/kg 290 286.3 3.7
Dầu thô WTI USD/thùng 52.65 53.67 -1.02
Vàng New York USD/oz 1233.85 1250.15 -16.3
Chỉ số USD USD/tấn 102.08 101.78 0.3
Dự kiến mở cửa sàn robusta London 3/3 giam khá

Hits: 274