Giá kỳ hạn cà phê rơi vào vùng nhiễu động nguy hiểm

(ttcp 25-5-2017) Giá kỳ hạn cà phê hôm qua sau một thoáng lừng khừng đầu phiên, hai sàn chọn hướng xuống.

Đóng cửa cả 2 sàn nằm ngay ở những điểm “chí tử” như nhận định của nhiều nhà phân tích kỹ thuật từ vài ba tuần nay.

London dừng lại trên mức tâm lý quan trọng 1900 để chỉ chạm 1901$ và búng nhẹ lên để đóng cửa tại 1905$, là mức mở đường xuống rộng hơn đường lên. New York cũng vậy, mức 128.60 cts/lb ai cũng lo, thì nay chốt ngay mí dưới 128.55 cts/lb, bước một chân qua cửa xuống trên sàn này.

Giá London giảm 31$ chốt 1905$ và New York giảm 1.70 cts/lb để đứng tại 128.55 cts/lb, cách đứng rất phiêu lưu vì phải nói thẳng thế của “chuông treo sợi tóc”.

Hãy chuẩn bị đối phó với một đợt giá thấp.

Dự kiến mở cửa tháng 7-2017 sàn robusta London ngày 25-5 quanh mức không đổi đến giảm nhẹ.

NGUYỄN QUANG BÌNH   

Hits: 32