Giá hồ tiêu tại Ấn độ chưa ngừng giảm

(ttcp 24-5-2017) Giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ vẫn tiếp tục giảm, từ 50.500 INR/tấn ngày 19-5 đến hôm qua 23-4 chỉ còn 49.600 INR/tấn.

Giá hồ tiêu tại vùng nguyên liệu Việt Nam quanh mức 80 triệu đồng/tấn, thậm chí có nơi đang trả 79 triệu. Đang có lực mua trữ nên giúp giá tại Việt Nam khá cứng ở mức hiện nay.

QUAN DI SƠN

Hits: 43