Giá hồ tiêu Ấn độ giảm đáng ngại

thị trường cà phê
vườn hồ tiên Dak r'moan Daknong . Ảnh NQB

(10-6-2017) Mức 52.600 INR/tấn của hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ kéo dài trong 2 ngày 6 và 7-6-2017, đã không trụ vững nữa mà nhanh chóng xuống 50.500 INR vào ngày 8-6 và rồi đến hôm qua mất 300 INR để chỉ còn 50.200 INR/tấn.

Giá hồ tị6u chế biến cũng tại Kochi đang quanh mức 52.200 INR/tấn. Như vậy, sau một đợt tăng chưa đủ lấy lại những gì đã mất, giá hồ tiêu tại Ấn độ thúc thủ.

Giá hồ tiêu tại Việt Nam cũng chỉ quanh mức 72-74 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 12

quang cao