(10-3-2017) Giá cà phê nội địa giảm nhẹ

Tưởng lên lại được mức 47 triệu đồng/tấn, giá cà phê nội địa quay đầu giảm nhẹ. Hôm nay, giá cà phê nhiêu nơi tại Tây Nguyên ở quanh mức 46,7 triệu đồng/tấn trong khi giá chào xuất khẩu loại 2, 5% đen bể ở mức 47,2 triệu đồng/tấn …

(10-3-2017) Giá cà phê loanh quanh mỏi mệt

Trong bối cảnh giá hầu hết các sàn nông sản đều giảm, thị trường cà phê không thể làm khác hơn: giảm như chờ điều gì xảy ra. Không nói bạn đọc cũng hiểu, có…