(17-4-2017) Giá kỳ hạn cà phê yếu do vào thời kỳ tất toán

Giá kỳ hạn hai sàn cà phê tăng giảm hết sức thất thường. Sàn arabica chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn thông báo giao hàng tháng 5-2017, người còn vị thế “kho chịu” phải thanh lý trước ngày hôm ấy, cả hàng giấy lẫn hàng thực …

Giá cà phê còn rất bấp bênh

“Trong tay người mua còn quá nhiều hàng, giá cà phê thế giới khó có cơ hội tăng mạnh ít ra đến cuối tháng 4-2017 nếu không có những bất ngờ do các yếu tố thời tiết hay tiền tệ,”