(8-4-2018) Giá cà phê: khôn ba năm dại một giờ

Tính đến 31/03/18, niên vụ cà phê thế giới và Việt Nam đi được nửa chặng đường. Từ bấy đến nay, thị trường trong thế yếu. Giá đóng cửa sàn kỳ hạn robusta London phiên…

(4-4-2018) Sàn robusta tìm cách thoát nguy dù New York không thể giúp

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước London              1739+14 (1745-1714)                             1759+9 (1762-1739) New York:                   116.60+0.20 (117.15-116.00)              118.65+0.15 (119.25-118.15) Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018…