(20-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê hôm nay

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Công ty nước ngoài khảo sát mùa vụ ra sao?

Muốn có các nghiên cứu khảo sát vụ mùa cà phê Việt Nam và thế giới tương đối chính xác và đáng tin, phải tìm ở đâu? Xin cho biết một số trang thông tin để phục vụ luận văn của mình.

ĐÂY! MỘT CÁCH THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ CỦA ĐẦU CƠ

Dưới đây là các bài trả lời cho bạn đọc trên Thời Báo kinh tế Sài Gòn Online ngày 02 và 03/07/2011 của tác giả Phạm Kỳ Anh. Xét thấy hay hay, đưa nó lên cho bạn bè đọc chơi. Đọc xong, xin đừng nói cà phê đắng hơn nhé …

(10-3-2017) Giá cà phê nội địa giảm nhẹ

Tưởng lên lại được mức 47 triệu đồng/tấn, giá cà phê nội địa quay đầu giảm nhẹ. Hôm nay, giá cà phê nhiêu nơi tại Tây Nguyên ở quanh mức 46,7 triệu đồng/tấn trong khi giá chào xuất khẩu loại 2, 5% đen bể ở mức 47,2 triệu đồng/tấn …