(13-5-2018) Tuần có giá cà phê giảm mạnh

chỉ trong vòng một tuần, có lúc giá kỳ hạn robusta mất trên 100 Usd giữa đỉnh 1834 và đáy 1728 Usd/tấn) và arabica giảm 6.40 cts/lb tương đương 140 Usd/tấn (124.75-118.35).