(25-6-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Dù giá đóng cửa cuối tuần tăng và đạt 1705 Usd mỗi tấn, mức ấy được cho là thấp. Giá London có lúc xuống đáy 1665 nhưng rồi lại quay lên. Tuy 4 ngày gần…

(24-6-2018) Cà phê: giá ngoại giá nội

Trong khi giá đóng cửa trên sàn arabica New York tiếp tục đà giảm, giá robusta London, nơi các nhà kinh doanh cà phê Việt Nam thường sử dụng làm tham chiếu, lại phục hồi…