(6-5-2018) Giá cà phê: Một tuần nhìn lại

khi vừa hết quyền chốt giá tháng 05/18 để chốt trên tháng 07/18, giá kỳ hạn London có một ngày 01/05 dao động cực mạnh với mức cao/thấp nhất trong ngày gần 100 Usd/tấn (1845-1742).