(15-7-2018) Thị trường cà phê trong thế yếu

Đợt đảo chiều tăng đột biến trong tuần qua trên cả hai sàn cà phê được cho là do các quỹ đầu tư tài chính phải vội vã mua lại khi phát hiện mình bán khống quá nhiều.